ESIMESED SAMMUD ARUVALLA KÜLAPLATSI POOLE

19.06.2012 otsustas Rae Vallavolikogu taotleda Harju Maavalitsuselt Rae valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas, Rae vallas, Aruvalla külas asuv Kiigeplatsi maaüksus, ligikaudse pindalaga 1,34 haning määrata maa sihtotstarbeks üldkasutatav maa 100%.

jaga uudist

Share on facebook

Copyright © 2020 Aruvalla