Talvine lumelükkamine

Kõik majapidamised, kes vastavad Rae valla eratee talvise hoolduse tingimustele,  aga ei ole selleks veel valda avaldust esitanud, siis
avalduse esitamise tähtaeg on 1 november.

Avalduse blankett on Rae valla kodulehel www.rae.ee/blanketid-ja-vormid
ja lisada tuleb ka krundi asendiplaan
(selle saab näiteks maaameti infosüsteemist)
NB! Kes on Rae vallale juba avalduse teinud ja
eratee lumelükkamine eelnevatel aastatel valla poolt tehti,
uut avaldust tegema ei pea.

Teenuse saamise tingimused:
– tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad hajaasustuses
asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.
– kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest kaugemal kui 100 meetrit;
– tasuta lumetõrjet alustatakse kuni 12 h jooksul peale tuisu või lumesaju
lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 20 cm.

Täpsem kord avaneb alljärgnevas lingis
https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014072

Juhin veel tähelepanu asjaolule, et kes on kasutanud Taavi Väinsaare teenust
lumelükkamisel, siis seoses Taavi töökoha vahetusega ei ole tal võimalik
enam tööpäevadel operatiivselt lumelükkamist teostada.

Suure tõenäosusega lükkab meie küla erateid lahti ka sellel talvel Jüri Kreintal Vaidasoost,
kuid märgin kohe ära, et Jüri ei tule ennem masinaga välja kui on
valla teehoiuspetsialisti poolt saanud vastava korralduse. 

jaga uudist

Share on facebook

Kevadine külakoristus 2023

Koguneme 6. mail kl 11.00 külaplatsile. Sel aastal on plaanis koristada ainult teeääri.Olemas nii kindad kui ka prügikotid.Pärast tubli töötegu sööme talgusuppi ja jagame külauudiseid.

LOE EDASI »

Copyright © 2020 Aruvalla